Raporty


Rejestr zmian
Edycja dokumentu : test
Adam Koczar 2023-06-21 14:24:54
Edycja dokumentu : test
Adam Koczar 2023-06-21 14:23:29
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Przeniesienie danych z poprzedniego systemu BIP do nowych mechanizmów serwisu i bazy danych.
Administrator systemowy 2022-12-21 23:44:10