Dyrekcja Muzeum

Maciej Kluss - Dyrektor


Rejestr zmian
Usunięcie pliku : Usunięcie dołączonego do informacji pliku
Adam Adamski 2022-12-22 02:36:25
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Przeniesienie danych z poprzedniego systemu BIP do nowych mechanizmów serwisu i bazy danych.
Administrator systemowy 2022-12-21 23:44:10
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2022-12-21 23:44:10

Otwarte dane Pokaż dane