Wyniki zamowień publicznych

Zamówienie L.dz. 1233/1/6/2017 - ROBOTY KONSERWACYJNE POLEGAJĄCE NA ZABEZPIECZENIU PRZED SZKODNIKAMI BIOLOGICZNYMI I OWADAMI I WYKONANIEM POWŁOK OCHRONNYCH P-POŻAROWYCH KONSTRUKCJI WIĘŹBY DACHU I PODDASZA BUDYNKU MUZEUM ZAMKOWEGO

Przetarg nieograniczony

Muzeum Zamkowe w Pszczynie
ul. Brama Wybrańców 1 43-200 Pszczyna
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych


Zamówienie L.dz. 1096/1/6/2018 - ROBOTY KONSERWACYJNE POLEGAJĄCE NA ZABEZPIECZENIU PRZED SZKODNIKAMI BIOLOGICZNYMI I OWADAMI I WYKONANIEM POWŁOK OCHRONNYCH P-POŻAROWYCH KONSTRUKCJI WIĘŹBY DACHU I PODDASZA BUDYNKÓW MUZEUM ZAMKOWEGO

Przetarg nieograniczony

Muzeum Zamkowe w Pszczynie
ul. Brama Wybrańców 1 43-200 Pszczyna
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych


Zamówienie L.dz. 1304/1/6/2019 - Rewitalizacja Zameczku Myśliwskiego wraz z otoczeniem towarzyszącym i przystosowanie do prowadzenia działalności Roboty budowlane w zakresie: ? - wykonanie izolacji pionowej ścian zewnętrznych podziemia, wykonanie opaski otokowej dla budynku Zameczku Myśliwskiego Promnice - wykonanie remontu i rewitalizacji schodów wejściowych do baszty

Przetarg nieograniczony

Muzeum Zamkowe w Pszczynie
ul. Brama Wybrańców 1 43-200 Pszczyna
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamówienie L.dz. 1139/6/2020 - Wykonanie robót związanych z modernizacją systemu sygnalizacji pożaru dla obiektu Zameczku Myśliwskiego w Promnicach” w ramach: „Rewitalizacji Zameczku Myśliwskiego wraz z otoczeniem i przystosowanie do prowadzenia działalności muzealnej"

Przetarg nieograniczony

Muzeum Zamkowe w Pszczynie
ul. Brama Wybrańców 1 43-200 Pszczyna
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamówienie L.dz.1436/6/2020 - Wykonanie izolacji poziomej budynku Brama Wybrańców na podstawie projektu: „Remont Bramy Wybrańców, rekonstrukcja przęsła ogrodzenia, rozbiórka tarasu i budowa instalacji odgromowej w ramach zadania Modernizacja budynku Bramy Wybrańców wraz z otoczeniem”

Przetarg nieograniczony

Muzeum Zamkowe w Pszczynie
ul. Brama Wybrańców 1 43-200 Pszczyna
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamówienie L.dz. 1564/6/2020 - Wymiana pokrycia dachu Zameczku Myśliwskiego - etap I oraz etap II w ramach zadania: Rewitalizacja Zameczku Myśliwskiego wraz z otoczeniem towarzyszącym i przystosowanie do prowadzenia działalności muzealnej

Przetarg nieograniczony

Muzeum Zamkowe w Pszczynie
ul. Brama Wybrańców 1 43-200 Pszczyna
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamówienie -

Zlecenie na udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30 tys. euro

Muzeum Zamkowe w Pszczynie
ul. Brama Wybrańców 1 43-200 Pszczyna
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Typ zamówienia: postępowanie do 30tyś euroRejestr zmian
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Przeniesienie danych z poprzedniego systemu BIP do nowych mechanizmów serwisu i bazy danych.
Administrator systemowy 2022-12-21 23:44:10