Tryb działaniaMuzeum Zamkowe działa jako samorządowa instytucja kultury, posiadająca osobowość prawną, gospodarkę finansową prowadzi na warunkach ogólnych, zgodnie z Ustawą o rachunkowości. Merytoryczna działalność muzeum prowadzi w oparciu o Ustawę o muzeach, Ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i statut muzeum.

Muzeum prowadzi rejestry księgowe, ewidencje osobowe, rejestry zarządzeń dyrektora, rejestr spraw poufnych.

Rejestr zmian
Usunięcie pliku : Usunięcie dołączonego do informacji pliku
Adam Adamski 2022-12-22 02:37:37
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Przeniesienie danych z poprzedniego systemu BIP do nowych mechanizmów serwisu i bazy danych.
Administrator systemowy 2022-12-21 23:44:10
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2022-12-21 23:44:10

Otwarte dane Pokaż dane