Bilansy oraz rachunki zysków i stratRejestr zmian
Edycja dokumentu : wprowadzenie danych
Adam Koczar 2023-06-21 09:17:14
Edycja dokumentu : wprowadzenie danych
Adam Koczar 2023-06-21 09:17:11
Edycja dokumentu : wprowadzenie danych
Adam Koczar 2023-06-21 09:13:49
Edycja dokumentu : wprowadzenie danych
Adam Koczar 2023-06-21 09:13:47
Edycja dokumentu : Zmiana nazwy działu
Adam Adamski 2022-12-22 00:35:48
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Przeniesienie danych z poprzedniego systemu BIP do nowych mechanizmów serwisu i bazy danych.
Administrator systemowy 2022-12-21 23:44:10