Bilansy oraz rachunki zysków i strat

Rejestr zmian
Edycja dokumentu : Zmiana nazwy działu
Adam Adamski 2022-12-22 00:35:48
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Przeniesienie danych z poprzedniego systemu BIP do nowych mechanizmów serwisu i bazy danych.
Administrator systemowy 2022-12-21 23:44:10